Школа одбојке

СЦ Врачар:
Тренер Жељко Јездимировиц
0637774495

ОШ Јанко Веселиновиц
Тренер Василије Радовановиц
0638320646

ОШ Живојин Мишиц
Тренер Ђорђе Павицевиц
063642669

СЦ Врачар
Тренер Жељко Јездимировиц
0637774595

ОШ Лаза Костиц (Н.бгд)
Тренер Драгана Лазовиц
062491062

ОШ Светозар Марковић
Тренер Драгана Лазовиц
062491062

Дечаци:
СЦ Олимп
Тренер Жељко Јездимировиц
0637774595

ОШ Живојин Мишиц
Тренер Бане Ненадиц
0642313902

Кординатор
Алма Бешлагиц – Добричанин
0603002609

Секретар
Ивана Васић
0638351663

Канцеларија
0113672439